Facturación electrónica

Fakturazio elektronikoa sustatzeko, abenduaren 27ko, 25/2013 Legeak, fakturen kontabilitate erregistroa sortu du, faktura horiek herri administrazioan tramitatzeko prozedura ezarriz. Honen ondorioz, kasu askotan hornitzaileek era elektronikoan fakturatu behar dute.

LE20150115.002 Lehendakariaren ebazpenean, hornitzaileek Tolosaldeko Mankomunitateari egiten dizkieten faktura elektronikoak jasotzeko prozedura arautzen da.

Tolosaldeko Mankomunitateari fakturazio elektronikoa egiteko beharrezko datuak

Tolosaldeko Mankomunitatea

IFZ: P7004501H

Organo kudeatzailea: L05200022

Unitate izapidetzailea: L05200022

Kontabilitate bulegoa: L05200022

SarreraPuntua